برنج پاربویل

برنج پاربویل (parboiled) به برنجی گفته می‌شود که قبل از تبدیل به برنج سفید طی پروسه ای مخصول در آب گرم خیسانده، درون محفظه ای بخار دهی شده و در در نهایت سرد می‌شود. این پروسه که به آن پاربویل کردن برنج گفته می‌شود باعث بهبود پخت و نگهداری برنج شده و ارزش غذایی آن را نسبت به برنج سفید افزایش می‌دهد.

مرتب سازی:

جدیدترین

نوع:

همه

3 مطلب موجود می باشد.